רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

15/01/13
500371

ה"ע 10540-01-13 נאור נ' הממונה על ההגבלים העסקיים ואח'

עו"ד אופר נאור
על ידי ב"כ עו"ד שחר בן מאיר
נגד
1.הממונה על ההגבלים העסקיים
על ידי ב"כ עו"ד תומר דגני ועו"ד עמנואל ברכפלד
2. תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ (משיבה פורמאלית)

תאריך החלטה:
15/01/2013
צד א:
עו"ד אופר נאור
על ידי ב"כ עו"ד שחר בן מאיר
צד ב:
1.הממונה על ההגבלים העסקיים
על ידי ב"כ עו"ד תומר דגני ועו"ד עמנואל ברכפלד
2. תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ (משיבה פורמאלית)
עו"ד צד א:
שחר בן מאיר
עו"ד צד ב:
תומר דגני ועמנואל ברכפלד
שופטים:
נאוה בן אור
קבצים מצורפים: החלטת בית משפט