רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

15/04/13
500387

ה"ע 29767-12-12 קבוצת עזריאלי בע"מ נ' הממונה על הגבלים העסקיים

קבוצת עזריאלי בע"מ
נ'
הממונה על הגבלים העסקיים

קובץ PDF:
תאריך החלטה:
15/04/2013
צד א:
קבוצת עזריאלי בע"מ
צד ב:
רשות ההגבלים העסקיים
שופטים:
נאוה בן אור
מספר הליך:
ה"ע 29767-12-12