רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

11/04/12
500410

ה"ע 26594-02-11

מליסרון בע"מ
בעניין
הממונה על הגבלים עסקיים

קובץ PDF:
תאריך החלטה:
11/04/2012
צד א:
מליסרון בע"מ
צד ב:
הממונה על הגבלים העסקיים
מקום המשפט:
ירושלים
בית משפט:
השלום בירושלים
שופטים:
נאוה בן אור
מספר הליך:
ה"ע 26594-02-11