רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

06/08/14
500664

ה"ע 24280-10-13 Alstom SA ואח' נ' הממונה על ההגבלים העסקיים
ה"ע 12407-10-13 Siemens AG נ' הממונה על ההגבלים העסקיים

קובץ PDF:
תאריך החלטה:
06/08/2014
צד א:
Alstom SA
Alstom Grid SAS
Alstom Grid AG
צד ב:
הממונה על ההגבלים העסקיים
מקום המשפט:
ירושלים
בית משפט:
ביה"ד להגבלים עסקיים
שופטים:
תמר בזק-רפפורט
מספר הליך:
ה"ע 24280-10-13 ; ה"ע 12407-10-13