רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

25/08/14
500671

ע"א 6426/13
קבוצת עזריאלי בע"מ
נ'
הממונה על הגבלים עסקיים

קובץ PDF:
תאריך החלטה:
25/08/2014
צד א:
קבוצת עזריאלי בע"מ
צד ב:
הממונה על הגבלים עסקיים
מקום המשפט:
ירושלים
בית משפט:
העליון
שופטים:
אורי שהם
אסתר חיות
יצחק עמית
מספר הליך:
ע"א 6426/13
הערות:
ערעור על פסק דינו של בית המשפט להגבלים עסקיים
מיום 9.08.2013 בה"ע 2967-12-12 שניתן על ידי כבוד
השופטת נאוה בן אור