רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

27/08/14
500673

ה"ע 50760-12-13 חברת נמל אשדוד בע"מ ואח' נ' הממונה על ההגבלים העסקיים
ה"ע 36850-12-13 חברת נמל חיפה בע"מ ואח' נ' הממונה על ההגבלים העסקיים

קובץ PDF:
תאריך החלטה:
27/08/2014
צד א:
חברת נמל אשדוד בע"מ ואח'
חברת נמל חיפה בע"מ ואח'
צד ב:
הממונה על ההגבלים העסקיים
מקום המשפט:
ירושלים
בית משפט:
ביה"ד להגבלים עסקיים
שופטים:
נאוה בן אור
מספר הליך:
ה"ע 50760-12-13 ; ה"ע 36850-12-13