רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

21/12/15
500907

ה"ע 8001-03 הממונה על הגבלים עסקיים נ' "דלק" חברת הדלק ישראלית בע"מ

קובץ PDF:
תאריך החלטה:
21/12/2015
צד א:
עמיר עצמון
צד ב:
הממונה על הגבלים עסקיים
"דלק" חברת הדלק ישראלית בע"מ
עו"ד צד א:
קובי בן צבי
עו"ד צד ב:
יעל שיינין ; עדי שם טוב-ילוז; מתן מרידור
מקום המשפט:
ירושלים
בית משפט:
ביה"ד להגבלים עסקיים
שופטים:
נאוה בן אור
מספר הליך:
ה"ע 8001-03