רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

06/03/16
 

ע"א 958/16 - א'
עצמון נ' הממונה על הגבלים העסקיים

קובץ PDF:
תאריך החלטה:
06/03/2016
צד א:
עמיר עצמון
צד ב:
הממונה על הגבלים העסקיים
דלק חברת הדלק בישראלית בע"מ
עו"ד צד א:
קובי בן-צבי
מקום המשפט:
ירושלים
בית משפט:
העליון
שופטים:
סלים ג'ובראן
מספר הליך:
ע"א 958/16 - א'
הערות:
דחיית בקשת עצמון לסעד זמני בעליון