רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

* שדה חובה

נא להזין דוא"ל של הנמען.

נא להזין את שם הנמען.

נ25א להזין את הדוא"ל שלך.

נא להזין את שמך.

הקוד שהוקלד שגוי.

מרשם הגבלים

סעיף 42 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח - 1988, קובע כי הממונה ינהל מרשם של –

  • בקשות להסדרים כובלים
  • הסדרים כובלים שאושרו
  • היתרים זמניים שניתנו
  •  פטורים שניתנו
  •  מיזוגי חברות שניתנה להם הסכמת הממונה או אושרו על ידי בית הדין
  •  מונופולין

מרשם זה פתוח לעיון הציבור על פי חוק.

מרשם הגבלים - פריטים אחרונים בקטגוריות המשנה
תאריך
מס' הפרסום / תיק
כותרת הפרסום
תוצאות חיפוש
| כותרת הפרסום | |  מס' הפרסום / תיק | תאריך  |

מרשם קבוצות ריכוז


500524
27/11/13

מרשם המיזוגים


9254
05/05/13

מרשם המיזוגים


9071
02/05/13

מרשם המיזוגים


9238
01/05/13

מרשם המיזוגים


9245
01/05/13