רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

25/06/98
 

תאריך:
25/06/1998
מספר תיק:
2327
נכס או שירות:
דלק
מהות הכבילה:
הסכם בלעדיות למכירת מוצריה של חברת דלק
ילקוט הפרסומים:
4660
הליך משפטי בבית הדין:
ה"ע 470/98
קבצים מצורפים: תיק עיון