רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

15/12/08
 

תאריך:
15/12/2008
מספר תיק:
6903
נכס או שירות:
ניהול במשותף של רישיונות לשימוש ואכיפת זכויות הביצוע הפומבי, השידור והסינכרוניזציה ברשומות קול של חברי הפדרציה ומיוצגים על ידה
מהות הכבילה:
הסכמה בין חברי הפדרציה על ניהול במשותף של זכות הביצוע הפומבי, השידור והסינכרוניזציה ברשומות קול באמצעות הפדרציה
ילקוט הפרסומים:
5899
הליך משפטי בבית הדין:
ה"ע 705/07
קבצים מצורפים: תיק עיון