רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

29/04/10
 

תאריך:
29/04/2010
מספר תיק:
4956
נכס או שירות:
ייבוא מספוא מספקים בחו"ל
מהות הכבילה:
תאום ייבוא והובלה ימית של מספוא מחו"ל לישראל
ילקוט הפרסומים:
6093
קבצים מצורפים: תיק עיון