רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

21/06/10
 

תאריך:
21/06/2010
מספר תיק:
8096
נכס או שירות:
צנרת להולכת גז פחמימני מעובה ("גז בישול")
מהות הכבילה:
מיזם משותף להנחת הצנרת והפעלתה באמצעות אפיקי גז בע"מ שבבעלות סופרגז ואמישרגז
ילקוט הפרסומים:
6107
קבצים מצורפים: תיק עיון