רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

17/03/13
 

ישראכרט בע"מ

קובץ PDF:
תאריך:
17/03/2013
צד א:
ישראכרט בע"מ
צד ב:
הממונה על הגבלים עסקיים
לאומי קארד בע"מ
כרטיסי אשראי לישראל בע"מ
מספר תיק:
8914
נכס או שירות:
הסכמים שבמסגרתם ישראכרט מעניקה רישיון ללאומי קארד ולכאל לסלוק עסקאות שבוצעו באמצעות כרטיסי המותג ישראכרט: וכן זכות שימוש סימני המסחר, בשמות המסחריים ובסמלים של ישראכרט, ובכל קניין רוחני רלוונטי המתייחסים למותג ישראכרט
מהות הכבילה:
בתמורה לזכויות שניתנו התחייבו לאומי קארד וכא"ל לשלם לישראכרט תשלומים המורכבים מדמי רישיון חד-פעמיים, וכן דמי רישיון המשולמים מעת לעת כפי שנקבע בהסכמים.
ילקוט הפרסומים:
6582
הליך משפטי בבית הדין:
ה"ע 11333-02-13
קבצים מצורפים: