רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

30/03/15
500836

ה"ע 8178-01-15
הפדרציה הישראלית לתקליטורים וקלטות בע"מ
נ'
הממונה על הגבלים עסקיים

קובץ PDF:
תאריך:
30/03/2015
צד א:
הפדרציה הישראלית לתקליטורים וקלטות בע"מ
צד ב:
הממונה על הגבלים עסקיים
מקום המשפט:
ירושלים
בית משפט:
מחוזי ירושלים
שופטים:
תמר בזק-רפפורט
מספר תיק:
9909
מספר הליך:
ה"ע 8178-01-15