רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

03/02/15
500838

ה"ע 1499-02-15
הפדרציה למוסיקה הישראלית וים תיכונית בע"מ
נ'
הממונה על הגבלים עסקיים

קובץ PDF:
תאריך:
03/02/2015
צד א:
הפדרציה למוסיקה הישראלית וים תיכונית בע"מ
צד ב:
הממונה על הגבלים עסקיים
מקום המשפט:
ירושלים
בית משפט:
מחוזי ירושלים
שופטים:
נאוה בן אור
מספר תיק:
6904
מספר הליך:
ה"ע 1499-02-15