רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

14/12/14
500688

כללי קידום התחרות בענף המזון (פטור לפעולות ולהסדרים שעניינם סידור מצרכים בחנות של קמעונאי גדול) (הוראת שעה), התשע"ה – 2014

קובץ PDF:
תאריך פרסום:
14/12/2014