רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

11/12/13
 

חוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, תשע"ד-2013

קובץ PDF:
תאריך פרסום:
11/12/2013
סוג חקיקה:
ראשית