רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

22/10/15
500869

ה"ע 25333-07-15 בית מלאנו בע"מ נ' הממונה על ההגבלים העסקיים

קובץ PDF:
תאריך החלטה:
22/10/2015
צד א:
בית מילאנו בע"מ
צד ב:
הממונה על ההגבלים העסקיים
מקום המשפט:
ירושלים
בית משפט:
ביה"ד להגבלים עסקיים
שופטים:
נאוה בן אור
מספר הליך:
ה"ע 25333-07-15