רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

15/11/15
500883

ה"ע 8257-01-15
תנובה נ' הממונה על הגבלים העסקיים

קובץ PDF:
תאריך החלטה:
15/11/2015
צד א:
תנובה אגודה שיתופית לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ
טירת צבי 2000 שותפות מוגבלת
צד ב:
הממונה על הגבלים עסקיים
מקום המשפט:
ירושלים
בית משפט:
מחוזי ירושלים
שופטים:
תמר בזק-רפפורט
מספר הליך:
ה"ע 8257-01-15