רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

07/03/16
500950

הארכת תוקף פטורי סוג בחצי שנה

קובץ PDF:
WORD:
תאריך פרסום:
07/03/2016

 

‏07 מרץ 2016

‏כ"ז אדר א תשע"ו

הודעה לעיתונות

 

הארכת תוקף פטורי סוג בחצי שנה

רשות ההגבלים העסקיים מודיעה על הארכת תוקפם של פטורי סוג למשך חצי שנה, עד יום ה-15 בספטמבר 2016 (ב' באלול התשע"ו). תוקפם של פטורי הסוג הקיימים עומד לפוג ביום ה-15 במרץ, והארכתם הזמנית נדרשת על מנת על מנת לאפשר לממונה על ההגבלים, עו"ד מיכל הלפרין, לבחון לעומק את הצורך בביצוע תיקונים בפטורי הסוג.  

 בכוונת הרשות לפרסם בתקופה הקרובה טיוטות מעודכנות לחידוש פטורי סוג, ולאחר מכן להביא את הפטורים לאישור הוועדה לפטורים ולמיזוגים והליכי חקיקה במהלך חצי השנה הקרובה.

רשימת פטורי הסוג שתוקפם הוארך בחצי שנה:

1.                   כללי ההגבלים העסקיים (הגדרות והוראות כלליות), תשע"ו-2016;

2.                   כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסכמי הפצה בלעדית), תשע"ו-2016;

3.                   כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסכמי רכישה בלעדית), תשע"ו-2016;

4.                   כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסכמי זכיינות), תשע"ו-2016;

5.                   כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסכמים שפגיעתם בתחרות קלת ערך), תשע"ו-2016;

6.                   כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג למיזמים משותפים), תשע"ו-2016;

7.                   כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסכמים לביצוע מחקר ופיתוח), תשע"ו-2016;

8.                   כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסכמים בין חברות קשורות), תשע"ו-2016.