רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

02/02/16
500936

הודעה על עדכון רשימת הקמעונאים הגדולים

קובץ PDF:
WORD:
תאריך פרסום:
02/02/2016

הודעה על עדכון רשימת הקמעונאים הגדולים

רשימה של קמעונאים, אשר מצאתי כי התקיימו בהם התנאים כאמור בהגדרת "קמעונאי גדול" בסעיף 2 לחוק קידום התחרות בענף המזון, התשע"ד-2014 (להלן: "חוק המזון") לשנת הכספיים 2014 עודכנה ולרשימה נוסף הקמעונאי הבא:

עוף והודו ברקת – חנות המפעל בע"מ.

הרשימה המעודכנת מפורסמת באתר האינטרנט של רשות ההגבלים העסקיים.

 

 

                                                                                                    אורי שוורץ

                                                                                  הממונה על הגבלים עסקיים (בפועל)

 

ירושלים, ‏‏‏‏כ"ג בשבט תשע"ו

‏‏‏‏2 בפברואר 2016