רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

16/11/16
 

התקשרויות 2016 רבעון 3-רשות ההגבלים העסקיים

תאריך פרסום:
16/11/2016
הערות:
דו"ח התקשרויות עם ספקים, מכיל את נתוני ההתקשרויות של הרשות עם ספקים חיצוניים לרבעון 3 של 2016. הנתונים בדו"ח מסווגים לפי נושא ההתקשרות, שם הספק, סכום ההתקשרות וסיווגים נוספים רבים.
קבצים מצורפים: התקשוריות