רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

14/08/16
 

דו"ח התקשרויות- רשות ההגבלים העיסקיים

תאריך פרסום:
14/08/2016
הערות:
דו"ח התקשרויות עם ספקים, מכיל את נתוני ההתקשרויות של הרשות עם ספקים חיצוניים לרבעון 2 2016.
הנתונים בדו"ח מסווגים לפי נושא ההתקשרות, שם הספק, סכום ההתקשרות וסיווגים נוספים רבים.