רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

07/08/16
 

בקשה ומענה- פטור מהסדר כובל- 9335

תאריך פרסום:
07/08/2016
הערות:
בקשה שהוגשה מכוח חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 וכן מענה מטעם רשות ההגבלים העסקיים לבקשת פטור בין יוניברסל מקקאן בע"מ וגליקמן נטלר סמסונוב חברה לפרסום בע"מ.