רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

הממונה על הגבלים: נתח השוק של יוניברסל יוגבל ל-25%

כ"ח בכסלו תשע"ד

1 בדצמבר 2013

הודעה לעיתונות

 

הממונה על הגבלים: נתח השוק של יוניברסל יוגבל ל-25%

 

הממונה על הגבלים עסקיים, פרופ' דיויד גילה, הגביל את נתח השוק של חברת רכש המדיה יוניברסל בשעות צפיית שיא בטלוויזיה ל-25%. ההגבלה ניתנה במסגרת התנאים שהתנה הממונה לאישור הסדר כובל, שניתנו ביום ה' האחרון להסכם בין יוניברסל מקקאן לבין חברת הפרסום גליקמן נטלר סמסונוב, שעיקרו שיתוף פעולה לרכישת זמן אוויר מערוצי הטלוויזיה עבור חברת הפרסום.

 

יוניברסל היא חברה העוסקת ברכש מדיה לפרסום ומצויה בשליטת קבוצת IPG, המחזיקה גם במשרדי הפרסום מקאן אריקסון בע"מ וראובני פרידן בע"מ, הנמנים על משרדי הפרסום הגדולים בארץ. גליקמן הוא משרד פרסום הנמנה על עשרת המשרדים הגדולים בארץ ונמצא בבעלות חנן גליקמן, דן נטלר, גיל סמסונוב ואחרים.

 

להסכם הקודם בין הצדדים ניתן פטור לשלוש שנים על ידי רשות ההגבלים בשנת 2010. בחודש יוני האחרון פנה הממונה אל יוניברסל וגליקמן בבקשה כי יסדירו את ההסכם ביניהן עם התקרב מועד פקיעת הפטור הקודם, וזאת לאור חששות תחרותיים שההסכם מעורר.

 

על פי ההסכם תרכוש יוניברסל עבור גליקמן מדיה טלוויזיונית. מבין כל אמצעי המדיה, הפרסום בטלוויזיה תופס את נתח השוק הכספי הגדול ביותר מסך הכסף המושקע בפרסום בישראל, מעל 40%, כאשר הפרסום בעיתונות המודפסת מחזיק כ-30%.

בדיקת בקשת פטור זה התמקדה במדיה הטלוויזיונית, כלומר, בגופי השידור הטלוויזיוני המשדרים תכנים וממומנים באמצעות פרסומות. בטלוויזיה המסחרית בישראל פועלות שתי זכייניות ערוץ 2: רשת-נגה בע"מ ושידורי קשת בע"מ, ישראל 10: שידורי הערוץ החדש בע"מ, מוזיקה 24 בע"מ שבשליטת קשת ("ערוץ המוסיקה"), ווש טלקנל בע"מ (הערוץ הייעודי בשפה הרוסית) והלא טי.וי בע"מ (ערוץ בשפה הערבית אשר החל לשדר בחודש מרץ 2012). 

 

בדיקת הרשות

רשות ההגבלים בחנה לעומק את שוק רכש המדיה, בין היתר לקראת הארכת תקופת הפטור שניתנה ליוניברסל ובמסגרת בקשת שתי חברות אחרות, זניט ו-TMF, לשתף ביניהן פעולה. הממונה החליט בתחילת 2013 להתנגד לבקשת שתי האחרונות. הבדיקה העלתה כי ההסכם עלול לאפשר לשתי החברות להפעיל כוח שוק מול ערוצי הטלוויזיה, ובנוסף עלה החשש ששיתוף הפעולה ייצור מבנה שוק בו שתי חברות גדולות ירכזו בידיהן כ-50% מכלל רכש המדיה מערוצי השידור המסחריים.

 

התנאים החדשים המוטלים על יוניברסל

 

למרות הפגיעה הפוטנציאלית בתחרות, מצאה הרשות כי רכש מדיה באמצעות חברת רכש מדיה, המרכזת רכישת זמן פרסום עבור מספר לקוחות, טומן בחובו מספר יעילויות. כך, הרכש המשותף צפוי להביא לחסכון בעלויות עסקה ממנו יהנו גם לקוחות קטנים יחסית. יתרון נוסף לרכישה באמצעות חברת רכש המדיה נובע מהמומחיות שלה בניתוח, עיבוד ותכנון רכש המדיה עבור המפרסמים. על אלה ניתן להוסיף את הגמישות של חברת רכש המדיה בהסטת מדיה בין לקוחותיה, הנובעת מהחזקת צבר לקוחות גדול והטרוגני.

 

יחד עם זאת, משלב מסויים חורג נתח השוק של חברת רכש מדיה מהתחום שבו מתמצות היעילויות מרכישה משותפת, וגולש אל התחום שבו מקים הגודל המצרפי כוח שוק המאפשר פגיעה בתחרות, על העיוותים הנובעים ממנה.

בהחלטתו כותב הממונה כי "מצאתי לנכון להתיר את ההסכם בכפוף לכך שנתח השוק של יוניברסל יוגבל. באופן מעשי, התנאים למתן הפטור קובעים רף של 25% מכלל רכש המדיה בזמן צפיית שיא, אותו נאסר על יוניברסל לחצות. החובה שלא לחרוג מנתח השוק שנקבע היא חובה מתמשכת, ותמנע מיוניברסל להגדיל את נתח השוק שלה בכל דרך".